توضیح و تصحیح یک خبر

توضیح و تصحیح یک خبر*

در تنظیم متن مربوط به سانحه، محمد اوراز، کوهنورد شایسته کشورمان که در کشور پاکستان دچار سانحه شده و در شماره 145 پنجشنبه (6/6/82) در روزنامه به چاپ رسیده بود، دو اشتباه چاپی رخ داده بود که با پوزش، صحیح آن در زیر چاپ می شود. در ضمن بخشی از افتخارات این کوهنورد شایسته که فعلاً در حالت اغما قرار دارد نیز در انتهای این متن می آید.

1ـ در شعر آغازین مطلب کلمه «همرهان» به اشتباه «همه مان» به چاپ رسیده بود.

2ـ در سط چهارم جمله این گونه آغاز می شود، حادثه در آنی اتفاق افتاد و سرعت سقوط بهمن در مقابل کوتاهی خبر و پیگیری ناقص موضوع در ایران رنگ باخت، ...

و اما سابقه درخشان محمد اوراز:

1ـ فاتح قله راکاپوشی در هیمالیای پاکستان به ارتفاع 7788 متر در سال 1376 و کسب مقام اول آسیا (طلای کشور)

2ـ فاتح قله اورست در هیمالیای نپال به ارتفاع 8848 در سال 1377

3ـ اخذ دریافت مدرک مربیگری بین المللی مسیرهای دشوار از فرانسه در سال 1378.

4ـ اخذ دریافت مدرک مربیگری بین المللی رهبری گروه از فرانسه در سال 1378.

5ـ مربیگری درجه یک کشور در سال 1378

6ـ مرد سال کوهنوردی در سال 1378 و 1379

7ـ اخذ مدرک کارشناسی تربیت بدنی در سال 1379

8ـ فاتح قله چوایو در هیمالیای تبت به ارتفاع 8201 در سال 1379

9ـ فاتح قله شیشا پانگما در هیمالیای تبت به ارتفاع 8036 در سال 1379

10ـ فاتح قله ماکالو در هیمالیای نپال به ارتفاع 8463 بدون اکسیژن در سال 1380

11ـ فاتح قله آرارات ترکیه به همراه تیم پیشکسوتان و مربیان کشور در سال 1380


*- یاس نو، 7/6/82. شماره 146.ص13

/ 0 نظر / 46 بازدید